Siian lippouskausi meneillään Oulujokisuistossa - Lipporanta

lokakuu 18, 2018

Siian lippouskausi meneillään Oulujokisuistossa

Oulujokisuisto ja Hartaanselkä tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet virkistyskalastukseen. Parhaillaan jokisuistossa on meneillään vuotuinen vaellussiian lippoamis- ja mädinhankintakausi, joka päättyy lokakuun lopussa.

Lippouskalastuksella on vuosisatoja vanhat perinteet. Siikaa nostetaan joen pohjan tuntumasta haavimaisilla lipoilla, joissa on monta metriä pitkä varsi. Kokeneet lippoajat voivat saada kerralla haaviinsa jopa toistakymmentä siikaa.

Lippolupia myydään Kuusisaaressa, jossa on samalla mahdollisuus vuokrata lippoja. Pyynnissä saadut koirassiiat ja rauhoittamattomat kalat saa pyytäjä omakseen. Naarassiiat on luovutettava Oulun kaupungin vaellussiikavelvoitteiden hoitoa varten kaupungille mädinlypsyyn.