FAQ

JÄRJESTETÄÄNKÖ LIPPORANNASSA TALOYHTIÖN TALKOITA? MITEN NIIHIN OSALLISTUMINEN ON TARKOITUS JÄRJESTÄÄ?

Kotikatu365-konsepti perustuu ajatukseen yksilöllisestä yhteisöllisyydestä. Se tarkoittaa sitä, että Lipporannassa on yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa, mutta kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhteiseen tekemiseen ei siis tarvitse osallistua, jos asukas ei itse halua. Lipporannassa aulapalvelu koordinoi yhteistä tekemistä ja huolehtii yhteisistä asioista sen mukaan, mitä alueen asukkaat päättävät.

KUULUVATKO PALVELUT ASUNNON VASTIKKEESEEN/VUOKRAAN VAI KERTYYKÖ PALVELUISTA MINULLE YLIMÄÄRÄISIÄ MAKSUJA?

Osa palveluista sisältyy vastikkeen/vuokran päälle tulevaan 15 euron suuruiseen kuukausimaksuun. Näistä maksuista koostuva kokonaissumma käytetään Lipporannan yhteisten toimintojen ylläpitämiseen ja yhteisten tilojen siisteyteen. Esimerkiksi Lipporannan kuntosali sekä olohuone ja sinne tilattavat lehdet ja elokuvat ovat asukkaiden vapaassa käytössä. Sen sijaan asukkaan yksityiseen käyttöön varattavien tilojen, kuten vierashuoneen ja juhlatilan, käytöstä asukas maksaa erillisen korvauksen tilojen siisteyden ylläpidosta. Myös ulkopuolisten yritysten tarjoamista palveluista asukkaat maksavat erillisen maksun käytön mukaan. Ulkopuolisten yritysten tarjoamat palvelut arvioidaan ja kilpailutetaan Kotikatu365-digipalveluun niin, että vaikkapa kotisiivous olisi saatavilla asukkaille helposti ja kohtuulliseen hintaan.

OVATKO LIPPORANNAN YHTEISTILAT ALUEEN ULKOPUOLISTEN IHMISTEN KÄYTETTÄVISSÄ?

Yhteistilat ovat yksinomaan Lipporannan asukkaiden käytettävissä. Alueella on myös liiketiloja, esimerkiksi päiväkoti, joka tarjoaa palveluita myös muille kaupunkilaisille.

SAANKO KÄYTTÄÄ LIPPORANNAN YHTEISIÄ TILOJA MILLOIN HALUAN?

Yhteisten tilojen varaaminen tapahtuu Kotikatu365-digipalvelun kautta. Sieltä näet, milloin haluamasi tila on vapaa ja voit varata sen käyttöösi. Tiloja voit varata oman tarpeen mukaan, kunhan noudatat tilojen käytöstä laadittuja pelisääntöjä. Asuntokohtaisia kiintiöitä käyttöön ei liity. Jos tarvitset lisäapua, niin Lipporannan aulapalvelu auttaa sinua paikan päällä tai digipalvelun kautta.

VOINKO PERUSTAA LIPPORANTAAN OMAN HARRASTUSKERHON?

Voit kertoa omasta kiinnostuksestasi toisille asukkaille vaikkapa Kotikatu365-digipalvelun keskusteluosiossa. Jos muilla asukkailla on kiinnostusta ja intoa lähteä toimintaan mukaan, voitte organisoida toimintaa osallistujien kesken. Ja kuten muissakin yhteisissä toimissa, aulapalvelu auttaa teitä alkumetreillä toiminnan käynnistämisessä. Toiminnan täytyy luonnollisesti noudattaa taloyhtiön sääntöjä.

MILLAISTA APUA JA TUKEA VOIN AULAPALVELUSTA PYYTÄÄ? MITEN SEN TAVOITTAA?

Aulapalveluhenkilö palvelee sinua asumiseen, yhteisten tilojen käyttöön ja varaamiseen sekä Lipporannassa tarjolla oleviin palveluihin liittyen. Voit ottaa yhteyttä Kotikatu365-digipalvelun kautta tai keskustella hänen kanssaan kasvotusten.

EROAVATKO ASUNNON OMISTAJAN JA LIPPORANNASSA VUOKRALLA ASUVAN ASUKKAAN OIKEUDET TOISISTAAN?

Eivät eroa. Kaikilla alueen asukkailla asumismuodosta riippumatta on samat oikeudet palvelujen ja yhteisten tilojen käyttöön.